Výzkumná skupina WEBING

Pojmem inženýrství se obecně rozumí systematická aplikace vědeckých znalostí při návrhu a tvorbě cenově efektivních řešení praktických problémů. Jestliže použijeme tuto obecnou definici inženýrství i na oblast webu, pak můžeme definovat pojem webového inženýrství jako aplikaci systematického, disciplinovaného, kvalifikovaného přístupu k vývoji, provozu a údržbě webových aplikací.

Inženýrstvím se také rozumí systematická aplikace vědeckých znalostí. Návrh a implementace aplikací na webu bez diskuse vychází ze základů teorie počítačů, informačních a databázových systémů, počítačových sítí a softwarového inženýrství. K tomu však přistupuje i požadavek znalosti speciálních počítačových technologií, které jsou charakteristické pro konkrétní webovou aplikaci. Extrémním příkladem může být použití grafiky, videa či virtuální reality. Návrh webové aplikace samozřejmě vyžaduje znalost i dalších disciplín, které přímo nepatří do oblasti informačních technologií, jako například pedagogika, bankovnictví, obchod apod. Toto propojení a integrace disciplín blízkých informačním technologiím (IT) na straně jedné a disciplín zcela odlišných na straně druhé, představuje jedinečnou výzvu pro výzkum a další vývoj a označujeme ho jako *webové inženýrství*.

Směrování skupiny WEBING

 • nové typy aplikací pro webové zpracování,
 • přístup k heterogenním informacím na webu a nové technologie jejich vyhledávání,
 • standardizace rozhraní webových aplikací a platforem (včetně grafického návrhu),
 • bezpečnostní, právní, sociální a etické důsledky distribuovaného prostředí webu,
 • denní údržba a aktualizace webových stránek, dokumentů a vazeb mezi stránkami,
 • působení principů hypertextové struktury webu na strukturalizaci informací,
 • adaptace přístupu k informacím na webu typu a požadavkům uživatelů,
 • nezávislé fungování distribuovaně propojených sítí,
 • vlastní služby webu, zahrnující standardy, protokoly a další nástroje provozu webu, apod.

Základní informace o skupině

Skupina WEBING zahájila svou činnost ve školním roce 2002/2003. Výzkumný tým je v současné době tvořen skupinou doktorandů katedry počítačů, kteří se zabývají problematikou webového inženýrství pod vedením doc. Jelínka. Skupina WEBING je otevřenou odbornou skupinou. Ve školním roce 2003/2004 byly zahájeny pravidelné semináře, na kterých vystupují nejen členové skupiny, ale především zvaní odborníci.

Řešená témata

(viz též info)

 • Inteligentní metody vyhledávání informací na webu

  • Sémantický web a vyhledávání na webu
  • Prediktivní metody na webu
  • Extrakce informací z webu
  • P2P sémantické vyhledávání
  • Sémantické vyhledávání informací na webu
  • Informační metriky na webu
 • Adaptace informace hypertextových dokumentů

  • Adaptivní navigace na webu
  • Adaptivní extrakce informací z webu
  • Universální model pro personalizaci návrhu webu
 • Webové softwarové systémy

  • Metody detekce a prevence potenciální chybovosti webových softwarových systémů
  • Metody a technologie pro testování webových softwarových systémů
  • Unifikace přístupu k informacím na webu
  • Integrovaný přístup k informacím na webu