Ing. Radek Malinský, Ph.D.

Oblast zájmu: Webometrics, Sentiment Analysis, Social Network Analysis, Web 2.0

Kontakt

Publikace

Granty

  • Hodnocení síly uzlu v oblasti sociálních sítí s využitím moderních webometrických metod. Řešitel projektu podpořeného Grantovou agenturou Českého vysokého učení Technického v Praze (SGS 2016), grant č. SGS16/092/OHK3/1T/13.

  • Nový webový framework pro hodnocení internetových trendů. Řešitel projektu podpořeného Grantovou agenturou Českého vysokého učení Technického v Praze (SGS 2015), grant č. SGS15/087/OHK3/1T/13.

  • Nové webové metriky založené na analýze pocitů. Řešitel projektu podpořeného Grantovou agenturou Českého vysokého učení Technického v Praze (SGS2012-2013), grant č. SGS12/149/OHK3/2T/13.

  • Podpora tvorby studijních materiálů multimediálního charakteru pro předmět Programování a algoritmizace. Spoluřešitel projektu podpořeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (FRVŠ 2012), grant č. 2439/2012.

  • Webová a technická inovace výuky a podpory informatických předmětů. Spoluřešitel projektu podpořeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (FRVŠ 2011), grant č. 395/2011.

  • Adaptace webometrických technik pro Web 2.0. Řešitel projektu podpořeného Grantovou agenturou Českého vysokého učení Technického v Praze (SGS 2012-2013), grant č. SGS10/202/OHK3/2T/13.