Defended Bc. and Mgr. thesis

The defended bachelor and master thesis are listed below.

2014 year

Type Author Supervisor Title in Czech Title in English
Mgr. Fišera, Marek Filipský, Martin Šablonovací systém Template system
Bc. Do, Thang Balík, Martin Multimediální webová prezentace umělecké tvorby Multimedia art web presentation
Bc. Cibur, Václav Balík, Martin Webová prezentace Unie českých počítačových a multimediálních umělců Web presentation of Czech Computer and Multimedia Artists’ Union
Bc. Badalíková, Markéta Bureš, Miroslav Systém pro správu plánů činnosti škol při mimořádných událostech System for Management of Emergency Plans for Schools
Bc. Löwinger, Lukáš Bureš, Miroslav Aplikace pro generování testovacích situací pro techniku Process Cycle Test Application for Generation of Test Situations for Process Cycle Test Technique

2013 year

Type Author Supervisor Title in Czech Title in English
Mgr. Kunhart, Josef Bureš, Miroslav Webový systém pro správu obsahu: architektura, koncepty a využití Web content management system: architecture, concepts and application
Mgr. Mandovec, Antonín Bureš, Miroslav Webový nástroj pro spolupráci členů pracovního týmu Web System for Colaboration of Work Team Members
Bc. Tobolka, Radim Bureš, Miroslav Portál zákaznické podpory Customer support portal
Bc. Kožokar, Pavel Malinský, Radek Internetový obchod s podporou modularity Online store with the modularity support
Bc. Kříž, Josef Malinský, Radek Modulární systém pro správu obsahu Modular Content Management System
Bc. Bodlák, Milan Malinský, Radek Informační systém pro fotbalový klub A Football Club Information System
Bc. Szép, Gergely Jelínek, Ivan Webová aplikace pro evidenci kulturních událostí Web application for the registration of cultural events
Bc. Fejfar, Ondřej Jelínek, Ivan Online tréninkový deník Online training diary

2012 year

Type Author Supervisor Title in Czech Title in English
Mgr. Bílek, Tomáš Balík, Martin Evidence informačních zdrojů Information source management system
Bc. Kadleček, David Jelínek, Ivan Vytváření e-learningových kurzů E-learning courses generation
Bc. Harcuba, Ondřej Balík, Martin Grafické prostředí pro adaptivní webové aplikace Graphics environment for adaptive web applications
Bc. Kovařík, Otakar Balík, Martin Webové služby v .NET 3.5 pomocí Windows Communication Foundation Web services in .NET 3.5 using Windows Communication Foundation
Bc. Kozák, Tomáš Balík, Martin Systém pro zadávání semestrálních prací Project assignment system
Bc. Kulík, David Balík, Martin Sémantická sociální síť Semantic social network
Bc. Mathauser, Jan Balík, Martin Mashup datových zdrojů na webu Web data source mashup
Bc. Vejvoda, Petr Balík, Martin Nástroj pro návrh adaptivních elektronických materiálů A tool for designing adaptive web documents
Bc. Honsů, Kryštof Hapalová, Lenka Prefetching webových stránek Web page prefetching
Bc. Budnik, Olga Malinský, Radek Webová fotogalerie Web Photo Gallery
Bc. Grill, Jiří Malinský, Radek Logistický informační systém Logistics Information System
Bc. Jinoch, Vlastimil Malinský, Radek Administrační rozhraní pro správu webhostingu Web Application for Webhosting Administration
Bc. Kalíšek, Jan Malinský, Radek Informační portál města Strakonice Information Portal of the City of Strakonice
Bc. Startsev, Vasily Malinský, Radek Webový hlasovací systém Website Voting System
Bc. Bencúr, Juraj Frajták, Karel Internetový portál pro uměleckou komunitu Internet Forum for Art Community

2011 year

Type Author Supervisor Title in Czech Title in English
Mgr. Šenk, Filip Jelínek, Ivan Elektronická edice díla F. X. Šaldy Electronic edition of F.X. Salda collected works
Mgr. Jaroš, Vojtěch Jelínek, Ivan Experimentální systém pro sémantický web Experimental system for semantic web
Bc. Havlíček, Bohumil Jelínek, Ivan Informační systém pro realitní kancelář The Information System for an estate agency
Bc. Jedlička, Radek Jelínek, Ivan Informační systém pro cestovní agenturu Information system for travel agency
Bc. Novák, Tomáš Jelínek, Ivan Informační portál Informational portal
Bc. Žižka, Ondřej Jelínek, Ivan Informační systém pro futsalový klub FUTSAL club infromation system
Bc. Koranda, Lukáš Balík, Martin Webová služba poskytující sémantická data A Web service providing semantic data
Bc. Krivák, Slavomír Balík, Martin Informační systém pro archeologický výzkum Information System for Archeological Research
Bc. Nguyen, Thi Balík, Martin Grafické uživatelské rozhraní pro adaptivní webovou aplikaci Graphical user interface for adaptive web application
Bc. Šimek, Jan Balík, Martin Internetový systém pro komunitu sportovních fanoušků Internet System for Community of Sport Fans
Bc. Snížek, Michal Balík, Martin Adaptivní webový výukový systém Adaptive e-learning system
Mgr. Halaška, Petr Malinský, Radek Informační systém ubytovacího zařízení Accommodation Information System
Bc. Hrábek, Jakub Malinský, Radek Informační portál města Stříbra Information Portal of the City of Stříbro
Bc. Marek, Jan Malinský, Radek Informační portál města Kladna Information Portal of the City of Kladno
Mgr. Mašek, Ondřej Malinský, Radek Webový informační systém teambuildingové společnosti Web Information System of a Teambuilding Company
Bc. Remeš, Jan Malinský, Radek Systém pro datové reporty v oblasti trhu nemovitostí Data Reporting System for Real Estate Market
Bc. Svobodová, Aneta Malinský, Radek Internetový obchod autodílny Internet Shop of Car Repair Service
Mgr. Kočemba, Juraj Kuchař, Jaroslav Informační systém pro správu požadavků Requirements management information system
Bc. Kuhn, Tomáš Kuchař, Jaroslav Podpora práce v týmech Support for work in teams
Bc. Stuchlík, Petr Kuchař, Jaroslav Nástroj pro zpracování údajů při sledování provozu na webu Tool to process information about web traffic
Bc. Dobiáš, Michal Frajták, Karel Rozšiřujícící modul pro internetový systém úschovy souborů Extensional Module for Internet File Transfer System

2010 year

Type Author Supervisor Title in Czech Title in English
Bc. Kališ, Lukáš Jelínek, Ivan Ekonomický model firem Economic model of companies
Bc. Nemethová, Martina Jelínek, Ivan Monitoring konkurence Competitive Intelligence
Bc. Dudová, Kristýna Jelínek, Ivan Mikrokomunitní server pro prezentaci výtvarných a literárních děl Microcommunity server for art and literary work presentation
Bc. Hlinka, Jiří Balík, Martin Adaptivní algoritmy Adaptive algorithms
Bc. Holý, Jakub Balík, Martin Portál pro podporu her v hlavní roli Potal for Support of Role Playing Games
Bc. Minařík, Petr Balík, Martin Redakční systém pro firemní prezentaci Content management system for a business presentation
Bc. Sohlich, Radomír Balík, Martin Dotazování a pravidla v Sémantickém webu Quering and rules in the Semantic Web
Bc. Knížek, Michal Hapalová, Lenka Informační systém pro správu softwarových projektů Information system for software project management
Bc. Minařík, Michal Kuchař, Jaroslav Systém pro webové prezentace výzkumných pracovníků System for Researchers’ Personal Web Presentations
Bc. Švihlík, Martin Jirkovský, Vojtěch Prší s podporou pro slabozraké a nevidomé Mau-Mau game with support of weak-eyed and blind
Bc. Chobotský, David Kadlec, Tomáš e-scriptum e-scriptum
Mgr. Grega, Josef Kadlec, Tomáš Korpusový manažer (Manatee API) Corpus query engine (Manatee API)
Mgr. Hána, Jan Kadlec, Tomáš Korpusový manažer (process manager) Corpus query engine (process manager)
Bc. Tománek, Ondřej Kadlec, Tomáš Korpusový manažer – správa uživatelů Corpus query engine – user management
Bc. Uhlíř, Petr Kadlec, Tomáš Aukční portál Auction portal

2009 rok

Type Author Supervisor Title in Czech Title in English
Bc. Polách, Radomír Jelínek, Ivan Systém pro online správu a plánování jízd v autoškole Online system for administration and planning driving school courses
Bc. Tran Hoang, Duc Jelínek, Ivan Webová aplikace v systému PHP-Nuke Web application in the PHP-Nuke
Mgr. Lain, Martin Jelínek, Ivan Školní informační systém School information system
Bc. Tůma, Jakub Jelínek, Ivan Interaktivní učebnice technologií XML E-learning course of XML technologies
Bc. Matuška, Martin Balík, Martin Adaptivní výukové pásmo – autorská část Adaptive e-learning system – authoring interface
Bc. Pešek, Viktor Balík, Martin Adaptivní výukové pásmo – uživatelská část Adaptive e-learning system – user interface
Bc. Stružský, Martin Balík, Martin Kolaborativní filtrování pro adaptivní web Collaborative filtering for adaptive web
Bc. Vachta, Jiří Jirkovský, Vojtěch Webová aplikace pro sdílení dat pro spolupráci na projektu Data sharing web application for project co-operation
Bc. Polášek, Roman Jirkovský, Vojtěch Webové album Web album
Bc. Chalupník, Vitalij Jirkovský, Vojtěch Systém pro extrakci dat z webu Web data extraction system
Bc. Záruba, Tomáš Jirkovský, Vojtěch DokuWiki – rozšíření Evidence konferencí a Vývěska DokuWiki – Conference and Noticeboard plugin
Bc. Havel, Matyáš Kadlec, Tomáš Art blog Art blog
Bc. Jína, Vojtěch Kadlec, Tomáš Webový informační systém výzkumné skupiny Research group IS
Bc. Kocourek, Milan Kadlec, Tomáš Autentizace pro systém ED (systém pro podporu výuky) Authentication for ED (education support system)
Bc. Mička, Pavel Kadlec, Tomáš Webový server na deskové hry Board games web server
Bc. Ondrušek, Ján Kadlec, Tomáš Studentský portál Portal for students
Bc. Říha, Vladimír Kadlec, Tomáš Publikace – komponenta systému ED (systém pro podporu výuky) Publications – component of ED (education support system)
Bc. Staš, Andrej Kadlec, Tomáš Photoblog Limojo Photoblog Limojo
Bc. Tvaroh, Tomáš Kadlec, Tomáš Poker, počítačová hra s umělou inteligencí Poker game with AI
Bc. Vávrová Lysíková, Kateřina Kadlec, Tomáš Webové administrační rozhraní pro servery výzkumné skupiny Web Interface for Research Group Server(s) management

2008 year

Type Author Supervisor Title in Czech Title in English
Bc. Máca, Michal Jelínek, Ivan Inteligentní XML analyzátor Inteligent XML parser
Mgr. Morava, Tomáš Jelínek, Ivan Technologie AJAX AJAX technology
Bc. Trněný, Martin Jelínek, Ivan ASP.NET technologie ASP.NET technology
Mgr. Hašlar, Petr Jelínek, Ivan Experimentální systém pro sémantický web Experimental system for semantic web
Mgr. Gerlický, Zdeněk Balík, Martin Adaptivní webový portál Adaptive web portal
Bc. Matoušek, Stanislav Hapalová, Lenka Modulární systém pro administraci webových prezentací s podporou AJAXu Modular web presentation system supporting AJAX
Bc. Grega, Josef Kadlec, Tomáš Česká společnost pro ekologii – webový informační systém a časopis Czech Ecology Society – Web information and content management system
Bc. Hána, Jan Kadlec, Tomáš Intranetový informační systém hasičského záchranného sboru Fire department intranet information system
Mgr. Krejzar, Luděk Kadlec, Tomáš Webový redakční systém Web content management system
Bc. Petr, Ondřej Kadlec, Tomáš Webový obchod postavený na open-source CMS Web shop based on open-source CMS

2007 year

Type Author Supervisor Title in Czech Title in English
Bc. Tecl, Ondřej Jelínek, Ivan Intuitivní tvorba webových stránek Intuitive design of web pages
Bc. Vichta, Tomáš Jelínek, Ivan Organizační a fakturační obchodní systém Scheduling and invoicing business system
Bc. Zubáč, Michal Jelínek, Ivan Internetový publikační systém Web Publication System
Bc. Vondráček, Tobiáš Balík, Martin Server zájmových skupin Interest group server

2006 year

Type Author Supervisor Title in Czech Title in English
Bc. Dvořák, David Jelínek, Ivan Systém pro výměnu reklamy na webu Banner exchange system on web
Bc. Sichrovský, Dušan Jelínek, Ivan Modulární systém pro správu obsahu (CMS) Modular Content Management System
Bc. Voldán, Jan Jelínek, Ivan Internetový obchod Internet trade